Kodeks etyczny


1. Zawsze stawiać interes Klienta ponad – pojmowany bezpośrednio lub pośrednio – interes własny.

2. Urzeczywistniać wysokie standardy prawości i uczciwego postępowania wobec Klienta.

3. Dbać o ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych przez siebie usług poprzez dążenie do poszerzania własnej wiedzy merytorycznej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji.

4. Rzetelnie obsługiwać Klienta prezentując mu wszelkie fakty i informacje, których znajomość jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji.

5. Dbać o poufność wszelkich informacji dotyczących zarówno zawodowej jak i prywatnej sfery życia swoich klientów.

6. Stosować zasady etyki wynikające z ogólnych norm moralnych, które mają przyczynić się do kreowania naszego pozytywnego wizerunku.

7. Przestrzegać przepisów prawa i naszych wewnętrznych uregulowań dbając o rzetelność i wiarygodność swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *