Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne to duża grupa stosunkowo tanich kredytów. Mówiąc o ich cenie trzeba wziąć pod uwagę, że są to w większości kredyty o długim okresie istnienia. To oznacza, że raz zaciągnięty kredyt hipoteczny obciąża nas dość długo. Być może, patrząc tylko na RRSO, nie widzimy tej niskiej ceny, jednak gdyby zabezpieczeniem było cokolwiek innego, oprocentowanie musiałoby być kilkakrotnie wyższe.
Dość powszechnym błędem jest mylenie kredytów hipotecznych z kredytami mieszkaniowymi. W niektórych przypadkach kredyt hipoteczny jest mieszkaniowym, ale oba te pojęcia pochodzą z zupełnie różnych klasyfikacji kredytów. Jeśli mówimy o hipotece, to mamy na myśli pewną formę zabezpieczenia, często stosowaną w przypadku kredytów mieszkaniowych, ale bynajmniej nie ograniczoną wyłącznie do tej klasy, natomiast pod pojęciem kredytu mieszkaniowego kryją się różne, mniejsze i większe kredyty na budowę, remont lub wynajem. Żeby udowodnić to inaczej: kredyty hipoteczne występują także w klasie kredytów konsolidacyjnych, które już z założenie nie mają nic wspólnego z budową, ani remontem.
Nie jest tak, że hipoteka jest jedynym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. W różnych okolicznościach (zbyt mały wkład własny, procedura wpisu do księgi wieczystej, szybsza wypłata pierwszej transzy kredytu) bank może zażądać od nas również innych zabezpieczeń. Powszechnie stosowana jest cesja polisy ubezpieczeniowej, a także klasyczne zabezpieczenia kredytów gotówkowych. Dopóki bowiem nie dopełnimy formalności związanych z ustaleniem hipoteki, tak długo kredyt nie jest ową hipoteką zabezpieczony, a często zależy nam na tym, aby uruchomić go wcześniej. Bank zresztą też nie ma interesu w tym, aby realizację umowy kredytowej odwlekać w czasie. Niemniej jednak są to zabezpieczenia dodatkowe i nawet jeśli niektóre z nich obowiązują w całym okresie kredytowania, głównym i podstawowym zabezpieczeniem jest ustalona na nieruchomości hipoteka. To, w jaki sposób zdefiniowana jest nieruchomość w przepisach wewnętrznych banku, może ograniczać lub poszerzać definicję kredytu hipotecznego- czasem jako zabezpieczenie można wykorzystać własność osób trzecich, a w niektórych bankach jedynie własną, choć niekoniecznie tę, która ma zostać nabyta za pieniądze z kredytu.