Dla kogo kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest przeznaczy dla każdej osoby. Jeżeli tylko pojawi się w naszym życiu pomysł do realizacji i potrzebujemy dodatkowej gotówki zawsze można udać się do banku po kredyt. Każda osoba po  18 roku życia  może ubiegać o pożyczenie pieniędzy z instytucji finansowej. Ważne jest także to by wiedzieć jakie inne wymagania musimy spełnić. Na pewno trzeba posiadać udokumentowane źródło dochodu. Wówczas bank będzie miał pewność co do naszego zabezpieczenia finansowego. Także i my musimy wiedzieć, że w momencie nie spłacania rat będziemy mogli ubiegać się o jakąkolwiek pomoc. Jednym wówczas rozwiązaniem jest to by raty kredytowe były zamrożone na parę miesięcy. Wówczas mamy czas na znalezienie innej pracy i rozpoczęcie od nowa spłaty rat. O kredyt gotówkowy można ubiegać się w różnych bankach. Nie koniecznie w banku gdzie mamy konto rachunkowe. Obecnie wiele banków udziela kredytów w zamian za założenie u nich konta. W ten sposób mają pewność, że raty będą spłacane a i zyskują nowego klienta za, którego jak wiadomo bank ma prowizje. Wówczas zarówno jedna jak i druga strona wiele zyskuje. Dla nas najważniejsze jest otrzymanie kredytu. Szczególnie w krótkim czasie chcemy załatwić tą ważną dla nas sprawę. Obecnie wiele banków oferuje szybką pomoc w tej sprawie. Coraz popularniejsze stają się oferty gdzie już telefonicznie w jednym dniu możemy dowiedzieć jaka jest decyzja w sprawie naszego kredytu. Takie rozwiązanie na pewno jest przydatne u osób, który zastrzyk pieniędzy potrzebny jest natychmiast. Dlatego muszą oni zapoznać się z różnymi ofertami banków. I wybrać tą, która wyda nam się najlepsza i najbardziej odpowiednia. Kredyt gotówkowy to poważna decyzja ale niekiedy jedyna by rozwiązać swe problemy finansowe. Warto jednak wiedzieć jaka kwota pieniężna jest nam potrzebna w danym momencie. Na pewno nie powinniśmy brać dużą kwotę. Ponieważ może okazać się, że nie będziemy w stanie w późniejszych latach spłacać dane raty. Trzeba rozsądnie podejść do kredytu. Tak by przyniósł on nam same korzyści. A nie narażał nas na duże problemy finansowe. Wówczas będziemy mogli się cieszyć z takiej gotówki a nie będziemy się martwić co miesiąc skąd wziąć na daną ratę. A pieniądze będziemy mogli wykorzystać w taki sposób jak od dawna marzyliśmy.

Kredyt gotówkowy

W przypadku kredytów gotówkowych okres, przez jaki obowiązuje umowa kredytowa, jest krótszy, niż w przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego. Mniejsza jest też zazwyczaj kwota zobowiązań. Tutaj głównym parametrem potrzebnym do prawidłowej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy są jego zarobki z tytułu umowy o pracę. Umowy tak zwane śmieciowe dla banków są bardzo niewiele warte, najwyżej zaś punktowana jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony, ponieważ oznacza konieczność wypłaty odprawy w przypadku zwolnienia. Zrozumiałe więc, że kredyty gotówkowe jako dość jednak łatwo dostępne i opiewające na niewielkie i średnie kwoty będą stanowiły główną część rynku kredytowego. W zależności od okoliczności występują one pod różnymi nazwami- jest to generalnie chwyt reklamowy ze strony banków, a także wyraz pewnych ograniczeń wprowadzonych w umowach kredytowych. Mamy więc kredyty na wakacje, na święta, itd. Także podstawa zabezpieczenia może być różna: w jednych bankach jest to zaświadczenie wydane przez pracodawcę, gdzie indziej PIT, jeszcze w innych bankach może to być jedynie oświadczenie kredytobiorcy. Tutaj uwaga techniczna- podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu jest karalne!
Kredyty gotówkowe zazwyczaj wypłacane są naraz, czyli nie dzieli się ich na kolejne transze. Oprocentowanie może być bardzo zróżnicowane, zwłaszcza uwzględniając promocje, jakimi raczą nas banki. W niektórych bankach działa praktyka pobierania oprocentowania od razu: wówczas po prostu kwota, jaka trafi na nasze konto, będzie automatycznie pomniejszona o należność wobec banku, później zaś musimy spłacić już tylko bazową kwotę kredytu. Jest to jednak rozwiązanie dość rzadko stosowane, a także niezbyt wygodne z punktu widzenia kredytobiorcy: wnioskujemy na przykład o 10 tysięcy złotych kredytu, na tyle bank przyznaje nam zdolność kredytową, tyle musimy spłacić, ale na konto trafia na przykład tylko 8 tysięcy. Gdybyśmy natomiast poprosili o około 13 tysięcy (aby dostać nieco ponad 10 tysięcy na konto), wówczas nasza zdolność kredytowa mogłaby być zbyt niska.
Oczywiście to, ile konkretnie kredytu możemy dostać, zależy od procedur przyjętych w danym banku i od sposobu naliczania rat. W zależności od tego, czy oprzemy spłatę o raty równe czy malejące, nasza zdolność kredytowa będzie liczona nieco inaczej. W większości przypadków nie zmieni to decyzji kredytowej, natomiast może w sposób znaczący wpłynąć na koszty związane z kredytem.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to specjalny rodzaj kredytu, który pozwala w łatwy sposób kupić nowe auto. W zasadzie jest to rozwinięcie koncepcji kredytu gotówkowego lub hipotecznego- w zależności od wersji przyjętej przez bank.
W pierwszej opcji jest to kredyt gotówkowy, który można wykorzystać tylko w celu zakupu samochodu. Poza tym forma i zapisy umowy nie zmieniają się w sposób znaczny. Podobnych kredytów jest zresztą więcej, praktycznie dla każdego celu można taki model stworzyć. Nieszczególnie wyróżnia się on na tle zwykłych kredytów gotówkowych, oprocentowanie raczej nie jest niższe, jedynie pewne manipulacje przy czasie i wysokości kredytów są często wykonywane.
Druga opcja, czyli swego rodzaju przeniesienie zasad kredytu hipotecznego, daje nam większą swobodę. W wyniku działania tego modelu, właścicielem samochodu staje się de facto bank. To daje nam szansę na zmniejszenie oprocentowania kredytu, choć to w dużym stopniu zależy od wysokości kredytu. Ściśle regulowane są też ramy czasowe obowiązywania takiej umowy kredytowej, co bierze się z procesu utraty wartości przez nowy samochód. Analogicznie w przypadku kredytów na samochody używane, z tym że tu czas obowiązywania umowy jest zazwyczaj jeszcze krótszy. Ponieważ samochód kupiony na kredyt staje się własnością banku, to bank wydaje dyspozycje co do jego ubezpieczenia. Zazwyczaj będziemy zmuszeni do wykupienia pełnego pakietu ubezpieczeń, a nierzadko dochodzi do sytuacji, które budzą wątpliwości prawników, a w których bank wskazuje wyraźnie, jaki pakiet i u którego ubezpieczyciela mamy wykupić. W ten sposób cena samochodu może jeszcze wzrosnąć, natomiast oprocentowanie kredytu zazwyczaj jest nieco niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych na analogicznych warunkach.
Kredyty samochodowe swego czasu były znacznie bardziej popularne. Dziś ich ofert jest na rynku mniej, a prawie całkowicie wycofały się z ich wykorzystania firmy, które wolą leasing, jako atrakcyjniejszą i tańszą formę finansowania zakupu nowych pojazdów.
Jeśli chodzi o kredyty samochodowe i ich wymogi, bank może zaznaczyć w umowie, jakie warunki musi spełniać kupowany pojazd. W szczególności chodzi o wiek i ekonomię pojazdu, a także czasem jego przeznaczenie. Zazwyczaj jednak na ograniczeniach wiekowych się kończy, bank jeszcze tylko czasem zaznaczy, że samochód nie może pochodzić z rynku wtórnego- to tyle, jeśli idzie o ograniczenia kredytów samochodowych.